מחשבון שעות עבודה אוריתסה"כ תשלום
לX שעות עבודה
לפי Y שקלים לשעה : Z